English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ٠٨ فروردين ١٣٩٦

   

 

مرتضی فرمانی

کارشناسی ارشد مدیریت

مدیر مرکز آموزشی درمانی آیت ا...طالقانی